Home | Diensten | Klanten | Samenwerking | Projecten | Contact

T 06 12392537 | E-mail

   

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

 

Wat is nu een goede
   supermarkt? lees meer
De supermarkt als trekker
   lees meer
Supermarkten in kleine
   kernen lees meer
Parkeren voor supermarkten
   lees meer  
Projectmanagement
Concept -en planontwikkeling
Locatieverwerving
Locatiescan
Haalbaarheidsstudie
Advisering en second opinion
Aanhuur & verhuur
Aankoop & verkoopZaltbommel, winkelcentrum PortageMiddenin Zaltbommel komt in de wijk De Waluwe –als onderdeel van een grotere woningbouwopgave - een nieuw winkelcentrum. Dit nieuwe winkelcentrum biedt plaats aan 2 supermarkten en een aantal dagwinkels. Eigenaar en ontwikkelaar is Stichting Woonlinie, de regionale woningbouwcorporatie. Supermarktvastgoed verricht voor Woonlinie zowel de verhuur als de verkoop van het gehele winkelcentrum van A tot Z.
De selectie van de supermarktkandidaten en de overige retailers en de onderhandelingen die leiden tot essentialiaovereenkomsten en huurcontracten zijn daar onderdeel van. Naast de verhuuractiviteiten heeft Supermarktvastgoed in een vroegtijdig stadium -voorafgaand aan start bouw- ook de eindbelegger van het winkelcentrum gecontracteerd, een pensioenfonds.

Elspeet, verplaatsing Plus-supermarkt
In dit fraaie Veluwse dorp zit de Plus-supermarkt op een locatie met veel verkeersproblemen. De winkel is ook te klein om het assortiment te bieden dat de inwoners nodig hebben. Supermarktvastgoed ondersteunt de ondernemer in het vinden van een locatie waar zowel een winkel van voldoende omvang als goed parkeren mogelijk is. Ook wordt de ontwikkeling van de nieuwe supermarkt en het herinvullen van de achter te laten locatie professioneel begeleid. Een moderne supermarkt van voldoende afmeting levert een essentiële bijdrage in de leefbaarheid van kleinere kernen.

Hengelo (gld), Masterplan Centrum
De gemeente Bronckhorst wil de ambities van het recent vastgestelde Masterplan ten uitvoer brengen. Hiervoor is het wenselijk dat een supermarkt van de huidige locatie verplaatst en een nieuwe, grotere plek binnen het Masterplangebied vindt. Namens de gemeente zijn de onderhandelingen met de supermarktondernemer gevoerd en tot een goed einde gebracht. Ook in de planontwikkeling, waarbij verder nog sprake is van een aantal dagwinkels en woningen, wordt de gemeente Bronckhorst ondersteunt.

Midden-Nederland, locatiescan
Een middelgrote supermarktorganisatie heefttijdelijk mankracht tekort maar is wel op zoek naar nieuwe locaties. Supermarktvastgoed brengt de mogelijkheden scherp in beeld door een aantal plaatsen “uit te kammen” en het overheidsbeleid op kansen te screenen. Dit levert een concreet actieplan op, dat door de (inmiddels versterkte) organisatie direct opgepakt en geïmplementeerd kan worden.

Sleeuwijk – TransvaalHet jaren-70 winkelcentrum van Sleeuwijk ligt midden van het dorp, maar is er gedateerd en functioneert matig. Er is weinig synergie tussen de verschillende winkelfuncties en er is een duidelijk tekort aan parkeervoorzieningen. De zittende supermarktondernemer heeft geprobeerd het tij te keren door naast een supermarkt ook andere formules te gaan exploiteren (Marskramer, Bruna etc).
Alle inspanningen ten spijt zijn zowel de ondernemer(s) als de woningbouwcorporatie(s) als de gemeente tot de conclusie gekomen dat verplaatsing van het winkelcentrum de enige mogelijkheid is om een echte verbetering voor de kern Sleeuwijk te realiseren.

Supermarktvastgoed heeft namens de supermarktondernemer als gedelegeerd / risicodragend ontwikkelaar -samen met de lokale woningbouwcorporatie(s)- het nieuwe winkelcentrum mede vorm en inhoud gegeven. Zodra de contouren van het nieuw
centrum waren vastgesteld heeft Supermarktvastgoed de aankooponderhandelingen
over het vastgoed (incluis opleveringsniveau) in het nieuwe winkelcentrum voor opdrachtgever vastgelegd in een realisatie- en koopovereenkomst.

Assen – Kloosterveste (verhuur winkelcentrum met twee supermarkten)Supermarktvastgoed heeft namens ontwikkelaar AM (voorheen BAM Vastgoed) de planontwikkeling en de verhuur van de winkels in het multifunctionele winkelcentrum Kloosterveste te Assen verricht. Dit winkelcentrum van ruim 8.000 m2 BVO is in december 2010 geopend. Supermarktvastgoed heeft naast de verhuur van de twee supermarkten ook de grotere dagwinkels in dit centrum voor opdrachtgever verhuurd. Bijzonder daarbij is dat één van de supermarkten door middel van een “verhuur bij inschrijving” is verhuurd. Supermarktvastgoed heeft dit proces samen met AM tot een succesvol einde gebracht. Er is met SuperCoop de een langjarige huurovereenkomst voor WC Kloosterveste is gesloten. Voor de dagwinkels zijn retailers als Blokker; Bart Smit; Hema; Primera; Henk ten Hoor; DIO drogisterijen; ETOS en Gall & Gall gecontracteerd.

Groningen – Marum (aankoop LIDL)

In opdracht van de plaatelijke supermarktondernemer te Marum is een grote winkelruimte in het tegenover de supermarkt gelegen nieuw te realiseren winkelcentrum aangekocht en vervolgens verhuurd aan LIDL. Op deze wijze is de concurrentiestructuur voor supermarkten in Marum langjarig (met de aanwezigheid van twee supermarkten) bepaald en is een duidelijk aantoonbare verbetering van het voorzieningencentrum gerealiseerd. Ook de openbare ruimte is geheel vernieuwd, waarbij een aanzienlijke toename van parkeervoorzieningen bewerkstelligd is.

Groningen Vismarkt – De Korenbeurs
‘Supermarkt als Rijksmonument’In het centrum van Groningen is Albert Heijn goed vertegenwoordigd met meerdere supermarkten. AH had echter nog wens in het stadcentrum. Direct op het moment van het beschikbaar komen van het Rijksmonument De Korenbeurs (als gevolg van het vertrek van de formule OininiO) is de locatie technisch beoordeeld en getaxeerd. Vervolgens is de locatie voor Albert Heijn aangehuurd.
Det monumentale status van dit pand (oude Graanbeurs) vergde de nodige afstemming met alle betrokkenen waaronder de gemeente en welstand maar ook met de nieuwe eigenaar van het object en diens adviseurs. Uiteindelijk is met instemming van de gemeente en welstand een passende oplossing gevonden voor de vloer van het object; voor het plaatsen van de noodzakelijke dak - condensoren en voor de wijze van bevoorrading en kon binnen een tijdsbestek van ca 5 maanden een nieuwe supermarkt op de gewenste locatie aan De Vismarkt worden geopend.

Amsterdam Nieuwezijds Voorburgwal, Food Plaza  
‘Supermarkt met vier open gevels’
In het centrum van Amsterdam werd voor Albert Heijn een pand gevonden waarin een centrale van PTT gehuisvest was. Niveauverschillen maakten het eerst lastig om het pand tot supermarkt om te vormen. Door de introductie van een nieuwe, brede trappartij en het veranderen van ramen in deuren is een fraaie entreepartij ontstaan, die ook functioneert als ontmoetingsplek voor bezoekers en toeristen. Het hele gebied werd er beter van. Hoewel deze bijzondere supermarkt geen parkeerplaatsen kent, was het meteen vanaf de opening een groot succes. Het is ook één van de weinige supermarkten in Nederland met vier open gevels. De gemeente Amsterdam was enthousiast over het initiatief en onderkende de meerwaarde voor de omgeving. Dit leidde tot een voortvarende samenwerking en een vlot doorlopen realisatieproces. Inmiddels is “Food Plaza”een begrip in de Amsterdamse binnenstad.

Arnhem Kronenburg ‘eerste AHXL’ 
‘een perfecte aansluiting met het parkeren gemaakt’
De overname van A&P hypermarkten betekende dat de locatie in winkelcentrum Kronenburg geschikt gemaakt moest worden voor een AHXL. Het zou de eerste in Nederland worden. De ruimte was te groot en slecht ontsloten binnen het winkelcentrum. Een creatieve oplossing werd gevonden: een nieuwe tapis roulants (rolbaanpaden) op een onverwachte plek zorgde voor een perfecte aansluiting met het onderliggende parkeren. Zo ontstond er een nieuw bronpunt. Er kwam ineens meer traffic op de locatie waardoor de waarde van de plek flink toenam. Hierdoor werd het gemakkelijker om de ruimte die de AHXL niet nodig had te verhuren. Een ontwikkelingsproces waarin gedacht wordt vanuit de consument leidt tot het beste product.

Amsterdam Westermarkt 
‘Eén ontsluiting voor het winkelend publiek en één voor de bevoorrading.
Jarenlang koesterde Albert Heijn de wens voor een nieuwe vestiging aan de rand van de Jordaan. In dit verdichte gebied ontbrak het aan panden met een groter volume op de begane grond. Bij een intensieve speurtocht werd een oude parkeergarage ontdekt. Het lag op een binnenterrein en was slecht ontsloten. De oplossing om hier toch een supermarkt van te maken werd gevonden in het maken van een tweetal ontsluitingen naar de Westermarkt, een drukke weg. Eén ontsluiting voor het winkelend publiek en één aparte voor de bevoorrading. Vervolgens werden de wanden tussen de woningen zo veel mogelijk weggehaald zodat een open ruimte gemaakt werd. 

Share |
 
© SUPERMARKTVASTGOED
corporate design en webproductie breed in beeld CREATIES